Vào game Tải Launcher
Hiện tại có 1 số máy báo Client có virut không cho tải xuống nhưng các bạn yên tâm cứ tắt diệt virut đi và tải nhé
Xem hướng dẫn tắt virut bằng tool sau nhé THAM GIA NHÓM GUNNY
gunny
Hướng dẫn tắt diệt virut
gunny
gunny
Sau khi tắt diệt virut tải client về
gunny
gunny

Content for tab 3.

11:53|17/10 Chúc mừng người chơi 25 nổ hũ 1,471,000 Kim cương 11:39|17/10 Chúc mừng người chơi 26 nổ hũ 1,282,000 Kim cương 11:27|17/10 Chúc mừng người chơi 27 nổ hũ 2,187,000 Kim cương 10:58|17/10 Chúc mừng người chơi 29 nổ hũ 546,000 Kim cương 10:56|17/10 Chúc mừng người chơi 29 nổ hũ 1,895,000 Kim cương 16:51|14/10 Chúc mừng người chơi minhfcs1 nổ hũ 518,000 Kim cương 16:51|14/10 Chúc mừng người chơi minhfcs1 nổ hũ 1,027,000 Kim cương 23:18|08/10 Chúc mừng người chơi Dương Thái 384 nổ hũ 1,760,000 Kim cương 08:43|05/10 Chúc mừng người chơi MiewNeeee nổ hũ 2,500,000 Kim cương 22:20|04/10 Chúc mừng người chơi Theboy nổ hũ 774,000 Kim cương