Chú Ý : (Khi bạn nạp thẻ tại mục này bạn cần hiểu những điều sau)
- Thứ nhất: chức năng này phục vụ ae mới chơi hoặc chơi nhưng không biết cày,không có thời gian cày mà vẫn muốn acc khủng
- Thứ 2: Chức năng chỉ áp dụng cho những tài khoản dưới 1 tỷ lực chiến,Ví dụ bạn đang 900 triệu lực chiến bạn chỉ được nạp thẻ 100k để tăng lên thành 1 tỷ lực chiến
- Thứ 3 : Sau khi bạn nạp thẻ thành công,Admin sẽ có 24h để vào acc bạn,lên đồ cho acc của bạn tăng lực chiến theo yêu cầu đã nạp
- Bảng giá như sau:
+ Nạp 100k Tăng thêm 100 triệu lực chiến (Yêu cần lực chiến hiện tại dưới 900 triệu)
+ Nạp 200k Tăng thêm 200 triệu lực chiến (Yêu cần lực chiến hiện tại dưới 800 triệu)
+ Nạp 500k Tăng thêm 500 triệu lực chiến (Yêu cần lực chiến hiện tại dưới 500 triệu)
Lực chiến hiện tại của bạn là : 0