Chú Ý :
- 1 tài khoản chỉ được nạp khuyến mại 1 mệnh giá 1 lần duy nhất
- Nạp thẻ khuyến mại ở đây bạn vẫn nhận được quà nạp thẻ + mã seri vẫn dùng để nhận quà tại mục giờ event trong game