Chú Ý:
1 - Vật Phẩm Nhận Thưởng Là Vật Phẩm Để Trong Game Và (Đã Khóa)
2 - 1 Vật Phẩm Chỉ Được 1 Người Nhận.Hãy Nhanh Tay Kiếm Vật Phẩm Yêu Cầu Bên Dưới Để Nhận Thưởng